Nederlands Hervormde kerk te Oudenhoorn

Onlangs stond er een aanbesteding voor een volledige renovatie van de Nederlands Hervormde kerk te Oudenhoorn uit. Het betrof een mooi en interessant werk en uiteraard is Jac Mes Geveltechniek druk doende geweest om alles ter plaatse op te nemen en de juiste hoeveelheid werk en materiaal in de begroting te verwerken. Het meest lastige was om een leverancier te vinden die de juiste stenen kan leveren voor de renovatie, de kerk bestaat namelijk voornamelijk uit Kloostermoppen . Een Kloostermop is een steen die afstamt van de Middeleeuwen en die nu niet zo vaak meer geproduceerd wordt, het is dan ook een precisie werk om passende stenen bij de reeds gebruikte stenen te vinden. Na het indienen van de prijsopgave is gebleken dat Jac Mes Geveltechniek als eerste is geëindigd, wat inhoudt dat de opdracht binnen is en er weer uitgekeken kan worden naar een uitdagend werk.

Archief

Copyright © 2022 Manieu Internet Services