Update Hervormde Kerk te Poortugaal

Tijdens de restauratie is de grafkelder open gemaakt. Dit is gebeurd via de ingang aan de buitenkant. Die gemaakt is na 31 december 1828 toen het verboden werd om  te begraven in kerken.  Alleen rijke mensen konden het zich permitteren om zich te laten bijzetten in de gewelven onder de kerk. Daar kwamen wel eens luchtjes bij vrij, die de kerkgangers konden ruiken. Vandaar rijke stinkerd. Eerst zijn de gewelven gestut en is er een graf  geopend zodat de lekkage kon worden verholpen. 

Archief

Copyright © 2022 Manieu Internet Services