Vernieuwde website

Voor u ziet u de vernieuwde website van Jac Mes Geveltechniek, ook wij blijven ons aanpassen en daar hoorde wat ons betreft ook een nieuwe website bij.

Op deze website vind u meer informatie over het bedrijf Jac Mes Geveltechniek en wordt er door middel van foto’s en een omschrijving een goed beeld gegeven van lopende en afgeronde projecten.
Tevens komen er diverse mensen aan het woord die hun mening geven over het bedrijf en de werkzaamheden.

De website is zo aangepast dat deze ook goed weergegeven wordt op een smartphone, zo is Jac Mes Geveltechniek overal goed bereikbaar.

Archief

Copyright © 2022 Manieu Internet Services