Skip to content

Schoorsteenrenovatie

De schoorsteen is het meest kwetsbare punt op het dak. Door de invloeden van weer, wind en luchtvervuiling heeft het metselwerk en het loodwerk veel te lijden. Ook alg en mos krijgen volop de kans om te groeien en de schoorsteen aan te tasten. Na verloop van tijd zullen er problemen ontstaan.

Schoorsteenrenovatie is bij Jac Mes Geveltechniek een apart specialisme. Het gaat bij de renovatie van schoorstenen niet alleen om het vervangen van het voegwerk en reparaties aan het metselwerk, maar ook om het zeer belangrijke loodwerk.

Soms is de schade aan een schoorsteen van zo’n grote aard dat volledige vervanging de beste oplossing is. De oude schoorsteen wordt door ons vakkundig verwijderd en afgevoerd. De nieuwe schoorsteen wordt opnieuw opgemetseld en weer een geheel vormt met het overige metselwerk.

Wanneer de schoorsteen geen functie meer heeft is blijvende verwijdering ook een goede optie om lekkage te verhelpen en gevolgschade te voorkomen. Uiteraard zullen wij uw dak lekvrij herstellen.

schoorsteen-before schoorsteen-after